Pajjiż irrimedjalment marid!

Din l-ahbar u sussegwetament l-ammont inkredibli ta ‘smileys’ li gabar, hija l-emblema ta pajjiz marid.

Li jinqatalghek id-dawl ghal fuq minn hmistax il siegha, f’din il bolgja ta shana nfernali mhux tac-cajt.Lanqas li tarmi ammont ta iekel li min jaf kemm sewa flus mil-freezers…

Ma ninsewx l-antipatija tas-shana li taqtalek nifsek, jew li ghandek genituri anzjani li ma jifilhux is shana…

Minkejja dawn il problemi, u li nghixu f’pajjiz li suppost nisrani u nifhmu l-xulxin, inharsu ftit lejn din l-istampa hawn taht…

May be an image of 3 people, including Mark Anthony Sammut and text that says "Television Malta 14h 14h II-Partit Nazzjonalista qieghed jipproponi I-gvern jaghti kumpens lill-persuni milquta mill-qtugh tad-dawl. II-proposta saret waqt konferenza tal-ahbarijiet indirizzata mill-kelliem tal-oppozizzjoni ghall-energija. id-deputat Ryan Callus, I-kandidati Mark Anthony Sammut u Rebekah Cilia. TVM.COM.MT II-PN jghid li I-Gvern ghandu jaghti kumpens lil dawk milquta mill-qtugh tad- tad-dawl -TVM nd 465 others Like Comment 670 comments 7 shares Share"

U naraw li kwazi 270 persuna, DAHKU ghal din l-ahbar li qed jipproponu il partit ta l-oppozizzjoni.

Ghaliex iz-zobb qed tidhku?

Ghax GAHAN?

Ghax bilfors gahan tid tkun, biex tirrifjuta ghajnuna!!! Xieraq marritilkhom fridge… jew xi air-conditioner bhal m’ghamel tieghi!

U zgur li rridu kumpens!!! Ghandna d-dawl jilghab il-hin kollu.

Din ma hemmx politika fiha! Hemm biss genn ta nies morda! Nies li dahku wkoll meta l-PN ippropona vouchers. Kemm dhaqtu hux? Imma kullhadd hadhom u qed jaghmel b’rixu bihom.

Ejja nixeghlu mohhna please. Dawn l-affarijiet jolqtu kemm lejburisti, u kemm nazz (it tnejn ma niflahkomx!!!), u idejat tajbin, jintlaqghu, mhux jigu mzebilha ghax tal-partit l-iehor.

PS. Min ghafas smiley, ghamilli pjacir, ghamilni unfriend! M’intix denju tal hbiberija tieghi!

((Mhux ha nsemmi l-bluha tal-billboards. Ikbru qaddisa madonna… ikbru, qiskhom trabi!))

Daqshekk ghal-llum. Qalbi maqtuha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s