Petizzjoni mil kaccaturi? Mah!

Is Segretarju Parlamentari Michael Falzon qal li l-petizzjoni biex jigi mblukkat refrendu fuq il kacca fir-rebbiegha ma tistax tigi njorata mil gvern minhabba li giet iffirmata minn kwazi mitt elf persuna. Mhux ovvja li ma tistax tinjora habib!? Dik id-demokrazija. Li jrid jaghmel l-onorevoli sekretarju hu li jigu kkonfermati il 100 elf firma. Ejja nghiduha … Continue reading Petizzjoni mil kaccaturi? Mah!

Advertisements