Zjara fil-facilita korrettiva ta’ Kordin.

Il-Hadd filghodu, u ghadni gej minn esperjenza mhux tas-soltu. Esperjenza li biex nghid id-dritt, emozzjonatni, u kif. Mhux wahda li ninsa malajr, ghax f’dan iz-zmien tas-sena kullhadd mohhu biex jifrah u jixxala, u facilment ninsew lil min hu wahdu. Jew marid. Jew inkella maqful gewwa kamra - ghaxar piedi bi tmienja, nisthajjilni bhal ma naghlqu … Continue reading Zjara fil-facilita korrettiva ta’ Kordin.

Advertisements