A long hot summer.

THIS STORY IS A WORK IN PROGRESS.... ---------------------------------------------------------- A long hot summer was coming to a close that late October. Already the first chilly winds were sweeping in from across the southern straits of the Mediterranean during the nights. It was, however, an uncharacteristically warm afternoon on that day that changed my life forever. It … Continue reading A long hot summer.

Advertisements

Karawett migdum.

Qabel ma kont bdejt nahdem ghal-rasi, hafna zmien ilu, kont impjegat ma' kumpanija lokali tat-telefon. In-nies li kienu jaqilghu l-ghixien taghhom minn hemm kienu varjati daqs il-kuluri tal-qawsalla. Kien hemm inginiera, bli-studju twil taghhom, kif ukoll haddiema ta l-id, li ghad forsi ma kienux jafu wisq skola, kienu ndispensabbli minhabba l-hila manwali taghhom. Fil-bidu jiena … Continue reading Karawett migdum.

Wenzu jispicca mkeffen!

Kien l-eqqel tax-xitwa, u Wenzu, Gakbu s-sakristan u Gamri kienu naturalment qeghdin jishnu permezz ta naqra duwwa kif kien jaf jaghmel biss Kurun. F'dak iz-zmien bikri tas-seklu ghoxrin, ftit kien hawn postijiet ta divertiment, allura l-irgiel ta l-irhula kienu jiltaqghu ghand ta l-inbid...li nzertat ukoll l-unika xarba li kellhom , barra l-ilma. Sfortunatament kullhadd jaf … Continue reading Wenzu jispicca mkeffen!

Tania.

She  came  to me  again  in my  dreams. An  ethereal  floating  image  of raven-haired  beauty,  silky-smooth  skin  and  unsullied  eyes,  gleaming between  the  tresses of her hair. The  intense emotions my dreams gave me left  me  with  a  tender  heart  even  after  all  these  months  of  her  untimely demise. Tania had departed this life a … Continue reading Tania.